Köpvilkor

Techvizor, org. nr. 19960308-5532 (”Techvizor” eller ”vi”) säljer teknisk support till privatpersoner och företag i Sverige. De supporttjänster och produkter som vi erbjuder finns angivna på vår webbplats www.techvizor.se
Dessa köpvillkor (”Köpvillkor”) gäller då Techvizor säljer teknisk support eller produkter till dig som privatperson.

För att boka och betala supporttjänster hos Techvizor måste du vara minst 18 år och inte vara under förmyndarskap. Genom att godkänna dessa Köpvillkor bekräftar du att du är behörig att genomföra köpet.

Ingående av avtal

Du bokar supporttjänst att utföras i hemmet eller på distans genom att kontakta Techvizor via mejl, telefon eller sociala medier. Vi kommer överens över tid och plats som passar dig bäst. I samband med Tidsbokningen bör du läsa och godkänna Köpvillkoren. När du gjort en Tidsbokning skickar Techvizor ett mejl med orderbekräftelse till din angivna e-postadress.

Ett avtal mellan dig och Techvizor gällande supporttjänsten anses ingånget när du har godkänt dessa Köpvillkor och Techvizor har bekräftat din beställning genom att skicka Orderbekräftelsen. Du ansvarar för att det telefonnummer och den e-postadress du anger vid beställning är korrekt och att dina kontaktuppgifter är uppdaterade.

Köp av produkter i samband med supporttjänsten
I samband med bokad supporttjänst kan Techvizor komma att rekommendera tekniska produkter efter dina behov. Dessa produkter kan du välja att köpa i samband med att supporttjänsten tillhandahålls. Om du väljer att köpa produkter i samband med supporttjänsten får du ett kvitto med specifikation om ditt köp över e-post. Betalning sker mot utställande av faktura, kortbetalning eller betalningslänk enligt betalningsvillkoren nedan. Vänligen notera att RUT-avdrag inte kan tillämpas vid köp av produkter.

Supporttjänstens tillhandahållande
Techvizor ska tillhandahålla supporttjänsten vid den tidpunkt som anges i Orderbekräftelsen. Notera dock att försening eller avbokning kan inträffa som beror på oförutsedda händelser som Techvizor rimligen inte kunnat förutse. I sådant fall har Techvizor rätt att föreslå att flytta fram Tidsbokningen till en med hänsyn till omständigheterna lämplig tidpunkt.

För att vi ska kunna utföra supporttjänsten behöver du ge oss tillgång till teknisk utrustning samt IT-system och hårdvara inkluderat datorsystem, programvara och hårdvara i den omfattning det behövs för supporttjänstens utförande.

Servicenivå
Du kan hitta information om hur supporttjänsten utförs på Webbplatsen. Techvizor åtar sig att utföra supporttjänsten med omsorg och på ett fackmannamässigt sätt med lämpliga och kvalificerade medarbetare samt i enlighet med dessa Köpvillkor.

Som en del av supporttjänsten kan Techvizor åta sig att åtgärda det identifierade supportbehovet. Detta gäller dock inte om behovet inte går att åtgärda på grund av att din hårdvara är skadad, vid begränsningar i programvara på grund av tredje mans rättigheter eller vid andra yttre omständigheter som hindrar oss från att utföra supporttjänsten. Du bär risken för din tekniska utrustning samt IT-system (inkluderat datorsystem, programvara och hårdvara) och vi rekommenderar att du håller dina tillgångar försäkrade.

Techvizor täckningsområde är hela Stockholm, men beställer du distans support så täckning är hela världen.  För kunder som bokar över telefon eller andra kanaler och anger adresser utanför Techvizor täckningsområde åtar sig Techvizor rätten att neka bokningsförfrågan. Techvizor kan även komma att lägga till eller ta bort områden där täckning inte finns, när så behövs.

Om vi inte lyckas uppfylla det behov du bokade support för ber vi dig kontakta oss på info@techvizor.se.

Betalningsvillkor
Kostnaden för supporttjänsten framgår på Webbplatsen. Beloppen är angivna i SEK och inklusive moms, om inte annat uttryckligen anges. Om du har ansökt om RUT-avdrag kommer RUT-avdraget att beaktas vid betalning och slutbeloppet anges som kvarstående belopp efter RUT-avdrag. Techvizor förbehåller sig rätten att vid avslag från Skatteverket beträffande RUT-avdrag retroaktivt fakturera dig för det i förskott avdragna beloppet motsvarande RUT-avdraget.

Techvizor tar betalt direkt på plats med kort eller betalningslänk. Betalning av fakturan ska ske senast inom fem (5) dagar från fakturans utställandedatum. Fakturan skickas till den e-postadress du angav vid bokning av supporttjänsten.

RUT-avdrag
Som privatperson kan du vara berättigad till RUT-avdrag för hushållsnära tjänster såsom installation av IT-utrustning motsvarande 50% av priset för tjänstens utförande. RUT-avdraget omfattar enbart tjänstekostnaden och inte administrativa kostnader eller tilläggskostnader såsom köp av tekniska produkter. Du uppger vid bokningen om du önskar ansöka om RUT-avdrag för den bokade tjänsten. Ansökan om RUT-avdrag medför ingen ändring i den beställda supporttjänsten.

Skatteverket har rätt att avslå en ansökan om RUT-avdrag om du inte är berättigad till RUT-avdrag eller har nyttjat RUT-avdrag till ett belopp motsvarande 75.000 kr under det kalenderåret som utförandet skedde. RUT-avdraget kan endast nyttjas för tjänster som utförs i ett hushåll du helt eller delvis bor i eller i ett hushåll där dina föräldrar helt eller delvis bor i och du har betalat för tjänsten.

Personuppgifter
För att vi ska kunna utföra våra tjänster och tillhandahålla produkter behöver vi behandla dina personuppgifter. Vi behandlar då dina personuppgifter i egenskap av personuppgiftsansvarig bland annat för att kunna erbjuda dig tjänster och produkter, administrera ditt medlemskonto och ge dig information om vår tjänst eller liknande tjänster. Önskar du mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter kan du läsa vår personuppgiftspolicy här.

Ångerrätt
Du har rätt att avboka beställd supporttjänst upp till 24 timmar innan planerat utförande. Vid utebliven eller försenad avbokning debiteras 499 kr utan möjlighet till RUT-avdrag för påbörjat administrativt arbete.

För köpta produkter gäller ångerrätt i 14 dagar efter att varan har tillhandahållits dig. För att utöva ångerrätten måste produkten vara i väsentligen oförändrat skick så att produkten kan återanvändas. Om du önskar utnyttja ångerrätten kan du kontakta oss över mejl eller telefon enligt nedan kontaktuppgifter eller genom att fylla i och skicka följande ångerblankett till info@techvizor.se.

När du meddelat oss om att du önskar göra en retur skickar Techvizor en utskrivbar retursedel till din angivna e-postadress. Vänligen notera att vid återköp ansvarar du för att skicka returen och för betalning av returfrakten.

När vi har mottagit din retur får du en bekräftelse till din angivna e-postadress om att returen är mottagen. Om du redan har betalat för produkten utför Techvizor en återbetalning för produkten med avdrag av returkostnaden till ditt angivna konto. Om du inte har betalat för produkten får du en uppdaterad faktura med avdrag för produkten samt med tillägg för kostnaden för returfrakten.

Garanti
Techvizor lämnar 1års garanti på sina tjänster om ingenting annat anges vid beställning.

Reklamation
Om du önskar reklamera en produkt eller utförd supporttjänst är du välkommen att kontakta oss genom att skicka ett meddelande till oss på info@techvizor.se där du beskriver felet eller bristen. Reklamation ska ske inom sextio (60) dagar efter det att du märkte, eller borde ha märkt, felet eller bristen. Om reklamation inte görs i rätt tid går rätten att åberopa felet eller bristen förlorad.

Immateriella rättigheter
Techvizor har ingen kontroll över din IT-miljö och programvara och du garanterar att du har erforderliga licensrättigheter att nyttja den utrustning och programvara du förfogar över. Du tillförsäkrar även att licensrättigheterna för din IT-miljö och programvara tillåter Techvizor att utföra supporttjänsten i enlighet med Köpvillkoren. De rättigheter som uppkommer inom ramen för supporttjänsten, i samband med uppgraderingar, förbättringar med mera av din utrustning och IT-system eller data samt dokumentation därtill tillkommer alltid dig med äganderätt om inget annat särskilt överenskommes.

Ändringar i avtalsvillkor
Techvizor förbehåller sig rätten att när som helst justera de priser som presenteras på Webbplatsen. Varken prissänkningar eller prishöjningar som presenteras på vår hemsida påverkar inte en tjänstebokning som redan är bokad eller betald. Techvizor reserverar sig för eventuella fel i priser och produktinformation som finns på Webbplatsen.

Överlåtelse av avtal
Techvizor förbehåller sig rätten att ändra betalningsutförare och att överlåta samtliga rättigheter och skyldigheter till tredje part utan att inhämta föregående tillstånd från dig.

Tillämplig lag och tvister
Eventuella tvister mellan Techvizor och dig som kund ska avgöras i svensk domstol enligt svensk lagstiftning. Dock önskar vi att du kontaktar oss innan du går till domstol.

Kontaktuppgifter
Techvizor
Vardövägen 84,
136 57 Vega
Tel: +46 737 031 607
E-post info@techvizor.se